Ana Sayfa
Üniteler
Çözümlü ÖSS-LYS
Atatürk Köşesi
Biyoloji Sözlüğü
Rehberlik
Proje
Yazılı Soruları
Deneme Sınavları
ÖSS Soruları
YGS Soruları
LYS Soruları
Üniversitelerimiz
Hakkımızda
İletişim
Ziyaretçi Defteri
 
 
Yazılı Soruları

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

  • Sınıflandırmanın Önemi ve  İlkeleri

  • Bakteriler - Arkeler

  • Protista

  • Mantarlar

  • Bitkiler

  • Hayvanlar

  • BiyoçeşitlilikSINIFLANDIRMANIN ÖNEMİ


Canlıları özelliklerine göre gruplara ayırma işlemine ne ad verilir?

Canlıları gruplara ayırarak sınıflandırmanın yararı nasıl açıklanır?

Ampirik sınıflandırma ne demektir? Açıklayınız.

İlk sınıflandırmayı yapan Aristo, bitkileri otlar, çalılar ve ağaçlar diye sınıflandırırken hangi özelliklerini dikkate almıştır?

Filogenetik (doğal)  sınıflandırma yapılırken kullanılan ölçütleri yazınız.

Ampirik sınıflandırma ile filogenetik sınıflandırmanın farklı yönleri nelerdir?

Günümüzde kullanılan filogenetik sınıflandırma hangi bilim adamının çalışmalarına dayanır?

Palamut balığı ve Yunusun görünüşleri benzerdir. İkisi de su da yaşar. Buna rağmen bunları aynı grupta sınıflandırmak neden doğru olmaz?


ANALOG VE HOMOLOG ORGANLAR


Analog ve homolog organ nedir? Örneklerle açıklayınız.

Analog organlar hangi sınıflandırmada kullanılabilir?

Homolog organ sayısı en çok olan fakat aynı tür olmayan canlılar hangi sınıflandırma biriminde birlikte sınıflandırılır?


SINIFLANDIRMADA KULLANILAN BASAMAKLAR


Sınıflandırma birimlerini en küçük birimden başlayarak sırasıyla yazınız.

Canlılar başlıca altı alemde incelenir. Bunları basitten gelişmişe doğru sıralayınız.

En fazla sayıda bireyi kapsayan sınıflandırma birimi hangisidir?

Sistematik birimler içinde ortak özelliklerin en fazla olduğu birim hangisidir?

Aynı takıma birlikte giren canlı grupları hangi sınıflandırma birimlerine de birlikte girer?


TÜR


Embriyonik gelişim sürecinde tür özellikleri ne zaman ortaya çıkar?

Kromozom sayıları aynı olan iki canlının kesinlikle aynı tür olduklarını söyleyebilirmisiniz? Örnek vererek açıklayınız.

Canlıların sınıflandırılmasında kromozom sayılarının aynı olması tek başına neden ölçü olarak alınamaz?Örnek vererek açıklayınız.

Bir grup canlının aynı tür içinde sınıflandırılması için hangi özellikleri taşıması gerekir?

Aynı tür içinde sınıflandırılan canlıların hangi özellikleri ortaktır?

İki canlı türünün yakın akraba sayılması için gereken kriterleri maddeler halinde yazınız.

İKİLİ ADLANDIRMA

İkili adlandırma nedir? Canlılara Latince bilimsel ad vermenin yararları nelerdir?

İkili adlandırma ilk defa hangi bilim adamı tarafından yapılmıştır?

Bakteriler alemindeki canlıların genel özellikleri nelerdir?

Bakteriler sınıflandırılırken hangi özellikler ölçü olarak kullanılır?

Bakterilerin tümünde ortak olarak hangi yapılar bulunur?

Şekillerine göre bakteriler kaç grupta incelenir? Maddeler halinde yazınız.

Fotosentetik ve kemosentetik bakterilerin ortak özelliklerini yazınız.

Fotosentetik ve kemosentetik bakteriler arasındaki farkları yazınız.

Fotoototrof ve kemoototrof bakteriler organik besin üretirken hangi inorganik maddeyi ortak kullanır?

Çürükçül bakterilerin doğadaki önemi nedir?

Saprofit bakteriler ile parazit bakterilerin en önemli farkları nelerdir?

Solunumlarına göre bakterileri sınıflandırınız.

Bir hücrenin oksijenli solunum yapabilmesi için mitokondri bulundurması zorunlu mudur? Açıklayınız.

Aerob bakterilerde bulunup anaerob bakterilerde bulunmayan yapı hangisidir?

Bakterilerde kalıtsal çeşitliliğe neden olan olayları yazınız.

Konjugasyon nedir? Hangi canlılarda gözlenir?

Endospor nedir? Hangi canlılarda gözlenir? Ne zaman oluşturulur?

Bakterilerde endospor oluşumunu açıklayınız.

Bakterilerde eşeyli üremenin nasıl gerçekleştiğini açıklayınız.

Arkebakterilerin genel özellikleri nelerdir?

Arkebakteriler tercih ettikleri habitatlara göre kaça ayrılırlar? Maddeler halinde yazınız.

Bakteriler ve arkebakterilerin ortak özelliklerini yazınız.

Metanojenler ve siyanaobakteriler niçin aynı habitatta yaşayamaz?

Bağışıklık nedir? Kaç çeşit bağışıklık vardır? İsimlerini yazınız.

Aşı ve serum arasındaki farkları yazınız.

Konserve zehirlenmelerinden korunabilmek için nelere dikkat etmeliyiz?

Endüstride bakteriler hangi ürünlerin elde edilmesinde kullanılır?

Biyoteknolojide bakteriler hangi amaçlar için kullanılır?
Protista alemini kendi içinde sınıflandırınız.

Protista aleminde yer alan canlılardan hangileri ototrof özellik gösterir?

Tatlı suda yaşayan tek hücreli canlılarda fazla suyun dışarı atılma problemi nasıl çözümlenir?

Tek hücrelilerde görülen kontraktil kofulun esas görevi nedir?

Öglenada bulunan hangi özellikler bakterilerden farklıdır?

Öglenaya hareket olanağı sağlayan yapı nedir?

Bazı canlıları sınıflandırmak için zordur? Bir örnek vererek açıklayınız.

Amipleri parameciumdan (terliksi hayvan) ayıran özellikler nelerdir?

Amip ve  parameciumun (terliksi hayvan) ortak özellikleri nelerdir?

Görmediğiniz bir canlının sporlular sınıfına ait olduğu belirtilirse bu canlıyla ilgili hangi özellikleri söyleyebilirsiniz?

Hastalık yapan protistler hangileridir?
Mantarlar (fungi) aleminin genel özelliklerini maddeler halinde yazınız.

Mantarlar alemi kaç grupta incelenir? Maddeler halinde yazınız.

Mantarlar hangi özelliklerinden dolayı bitkiler sınıfında yer almaz?

Mantarların bitkilere benzeyen özellikleri nelerdir?

Mantarların hayvanlara benzeyen özellikleri nelerdir?

Hamur mayalamakta,boza,peynir gibi mayalı gıdaların hazırlanmasında kullanılan mantarlar hangileridir?

Algler (suyosunu) ile mantarların oluşturduğu ortak yaşama biçimi nedir?

Liken nedir? Likeni oluşturan canlıların birbirine yararları nelerdir?

Mantarların çoğu memeliler için zehirlidir. Bunun mantara ne gibi bir faydası vardır? Açıklayınız.

Yemek amacıyla doğadan toplanan şapkalı mantarlar yerine genellikle kültür mantarlarının tercih edilmesinin nedeni nedir?
Bir canlının bitki olabilmesi için taşıması gereken özellikler nelerdir?

Yeşil bitkiler ve fotosentetik bakterilerin ortak özellikleri nelerdir?

Karayosunlarını diğer bitkilerden ayıran özellikler nelerdir?

Kara yosunları neden bir meşe ağacı kadar boylanamaz?

Kara yosunu ile eğreltinin ortak özellikleri nelerdir?

Damarlı tohumsuz bitkilerin yapısını açıklayıp bu bitkilere örnek veriniz.

Metagenez nedir? Hangi canlılarda görülür?

Çiçekli bitkileri sporlu bitkilerden ayıran özellik nedir?

Açık tohumlu bitkilerin genel özelliklerini yazınız.

Kapalı tohumlu bitkiler hangi özelliğine göre gruplandırılır?

Tek çenekli bitkilerin özellikleri nelerdir?

Çift çenekli bitkilerin özellikleri nelerdir?

Tek ve çift çenekli bitkileri birbirinden ayırmamızı sağlayan özellikler nelerdir?

Tohum taslağını meyve yaprağının üst yüzünde bulunduran bir bitki hangi sınıfa girer?

Bitkiler aleminin ekonomik önemini örnek vererek açıklayınız.HAYVANLAR


Hayvanların insan sağlığına etkilerini örneklerle açıklayınız.

Omurgasız ile omurgalıların ortak özellikleri nelerdir?

Aşağıda verilen hayvanların solunum organlarını karşısında verilen boşluklara yazınız.

-Örümcek:

-Palamut:

-Mezgit:

-Kartal:

-Larva kurbağa:

-Sivrisinek:

-Çekirge:

-Ergin kurbağa:

-Maymun:


OMURGASIZLAR


Omurgasız hayvanların genel özellikleri nelerdir?

Omurgasız hayvan gruplarını basitten gelişmişe doğru sıralayınız.

Hayvanlar aleminde ilk olarak kapalı kan dolaşım sistemi hangi canlılarda görülür?

Hayvanlar aleminin hangi gruplarında sindirim sistemi tek açıklıklıdır?

Yassı solucanların genel özellikleri nelerdir?

Metamorfoz nedir? Hangi canlılarda görülür?

Aşağıda verilen omurgasız canlıların hangi sınıflara ait olduğunu karşısında verilen boşluklara yazınız.

-Deniz anası:

-Mürekkep balığı:          

-Midye :

-Tenya:                       

-Karasinek:

-Deniz kestanesi:             

-Deniz yıldızı:

-Hidra :

-Planarya:

-Çekirge:

Eklembacaklılar

Eklembacaklıların bölümleri olan böcekler, örümcekler, kabuklular ve çokayaklılar gruplarına birer örnek veriniz.

Böcekler ile araknitler (akrep, örümcek vb.) arasındaki farklar nelerdir?


OMURGALILAR


Omurgalı hayvanların genel özellikleri nelerdir?

Omurgalı hayvanları sınıflandırarak omurgalıların ayırt edici özelliğini belirtiniz.

Omurgalı canlılarda görülen solunum şekilleri nelerdir?

Soğukkanlı ve sıcakkanlı canlı nedir? Tanımlayınız.

Soğukkanlı ve sıcakkanlı canlı gruplarının isimlerini yazınız.

Sürüngen ve kuşların ortak özellikleri nelerdir?

Kuş ve memeliler sınıfında yer alan canlıların ortak özelliklerini yazınız.

Ortam sıcaklığı arttıkça bir canlının vücut sıcaklığı artıyorsa bu canlı hangi omurgalı sınıflarından olabilir?

Üzerinde tüy bulunan bir deri parçasının ait olduğu canlı için neler söylenebilir?

Üzeri kıllarla kaplı bir deri parçasının ait olduğu canlı için neler söylenebilir?

Aşağıda verilen canlıların sıcakkanlı ya da soğukkanlı olduklarını karşılarına belirtiniz.

-Kanarya:  

-Kirpi:  

-Hamsi:    

-Kaplumbağa:

-Yılan:

-Semender:  

-Kurbağa:

-Aslan:

-Sazan:

-Papağan :


BALIKLAR

Balıklar sınıfının genel özellikleri nelerdir?

KURBAĞALAR

Kurbağalar sınıfının genel özellikleri nelerdir?

SÜRÜNGENLER

Sürüngenler sınıfının genel özellikleri nelerdir?

KUŞLAR

Kuşlar sınıfının genel özellikleri nelerdir?

MEMELİLER

Diğer omurgalılarda olmayan sadece memelilere ait özellikler hangileridir?

Gagalı, keseli ve plesantalı memelilerin özellikleri nelerdir?

Plasentalılar ile keseli memeliler arasındaki temel fark nedir?
Biyoçeşitliliğin tanımını yapınız.

Biyoçeşitlilik öğeleri nelerdir?

Türkiye’deki Biyoçeşitliliğin fazla olmasının nedenlerini açıklayınız.

Biyoçeşitliliğin azalmasının sebepleri nelerdir?

Nesil tükenmesini örnek vererek açıklayınız.

İnsanların istilacı türleri doğal ortamlara sokarak ekosistemlere nasıl zarar verdiğini açıklayınız.

Ülkemizin sahip olduğu biyolojik zenginliklerin neden korunması gerekir? Açıklayınız.Biyolojisitesi.net / © 2009

Get Adobe Flash player