Ana Sayfa
Üniteler
Çözümlü ÖSS-LYS
Atatürk Köşesi
Biyoloji Sözlüğü
Rehberlik
Proje
Yazılı Soruları
Deneme Sınavları
ÖSS Soruları
YGS Soruları
LYS Soruları
Üniversitelerimiz
Hakkımızda
İletişim
Ziyaretçi Defteri
 
 
Yazılı Soruları

CANLILIĞIN TEMEL BİRİMİ:HÜCRE

  • Hücre Zarı

  • Hücrede Madde Alış Verişi

  • Sitoplazma ve Organeller

  • Çekirdek ve Bölümleri

  • Prokaryot ve Ökaryot Hücre

  • Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Karş.

  • Koloniler1)Hücre zarının görevleri nelerdir?

2)Hücre zarının en önemli özelliği nedir?

3)Hücre zarının fiziksel ve kimyasal özelliklerini yazınız.

4)Akıcı-mozaik zar modelini kısaca açıklayınız.

5)Hücre zarı yapısında hangi moleküller bulunur?

6)Hücre zarında bulunan glikoproteinlerin görevlerini yazınız.

7)Canlılarda hücre zarının değişikliğe uğraması ile meydana gelen yapılar nelerdir?

8)Canlılarda bulunan yapısal ve işlevsel organik moleküllerden bazıları şunlardır:

Glikoz              Protein            Aminoasit        Vitamin                Maltoz        Nişasta              Sükroz

Fruktoz      Yağ             Yağ asidi              Kalsiyum           Galaktoz        Laktoz             Glikojen

Bunları hücre zarındaki porlardan geçebilen ve geçemeyenler olarak gruplandırınız.
Pasif Taşıma


1)Difüzyon ve ozmosu tanımlayıp örnekle açıklayınız.

2)Difüzyon hızını etkileyen faktörler nelerdir?

3)Difüzyonla zardan geçebilen ve geçemeyen maddelere beşer örnek veriniz.Plazmoliz-Deplazmoliz-Turgor


1)Plazmoliz nedir? Açıklayınız.

2)Deplazmoliz nedir? Açıklayınız.

3)Hücrelerde gerçekleşen ozmos olaylarında plazmoliz, deplazmoliz ve turgor durumlarının hangisinde hücrenin ozmotik basıncı en yüksektir?

4)Plazmoliz ve deplazmolize günlük hayattan örnek veriniz.

5)Turgor nedir? Turgorun bitkiye faydaları nelerdir? Maddeler halinde yazınız.

6)Ozmotik basınç turgor basıncına eşit ise emme kuvveti hakkında ve hücrede görülebilecek olaylar için neler düşünürsünüz?Hemoliz-Diyaliz


1)Bitki hücreleri neden hemolize uğramaz?

2)Diyaliz nedir? Diyaliz makinesinin çalışma prensibini açıklayınız.


Aktif Taşıma


1)Aktif taşımanın özellikleri nelerdir?

2)Aktif taşıma ve kolaylaştırılmış difüzyon olaylarını karşılaştırınız.

3)Hücrelerde gerçekleşen pasif ve aktif taşımanın ortak özelliği nedir?


Çözeltiler


1)İzotonik, hipotonik ve hipertonik çözelti ne emektir? Tanımlayınız.

2)Canlıdan alınan bir doku, canlılığını bir süre koruyabilmesi için hangi çözelti içine konulmalıdır?

3)Emme kuvveti nedir? Ne zaman maksimum olur?

4)Ozmotik basınç nedir?

5)Hipertonik ortamda bulunan bir hücrede; turgor basıncı, ozmotik basınç ve emme kuvvetinde hangi değişiklikler olur?

6)Hipotonik ortamda bulunan bir hücrede; turgor basıncı, ozmotik basınç ve emme kuvvetinde hangi değişiklikler olur?

7)Hücrede ozmotik basıncı artıran faktörler nelerdir?

8)Bir hücre hipotonik, hipertonik ve izotonik çözeltilerden hangisine konursa turgor basıncı artar?

9)Bir bitki, bir hayvan ve bir mantar hücresi izotonik ortamlarından alınıp, önce hipertonik ortama, bir süre sonra da alınıp hipotonik ortama bırakılıyor. Hücrelerde görülen değişiklikleri yazınız.Endositoz-Ekzositoz


1)Endositoz nedir? Kaç çeşittir? İsimlerini yazınız.

2)Fagositoz nedir?

3)Pinositoz nedir?

4)Ekzositoz nedir?

5)Fagositoz ve pinositozun ortak özellikleri nelerdir?

6)Fagositoz ve pinositozun farklılıkları nelerdir?

7)Ekzositoz ve aktif taşımanın ortak özellikleri nelerdir?

8)Fagositoz, pinositoz ve ekzositoz olaylarından hangileri hücre zarının yüzeyini büyütme yönünde etki yapar?

9)Aktif taşıma ile endositoz arasındaki fark nedir?
Sitoplazma ve Organeller


1)Sitoplazmanın yapısını açıklayıp, görevlerini yazınız.

2)Hücrelerde bulunan tek zarla çevrili organeller hangileridir?

3)Bir hücrenin sitoplazması olmazsa canlılığını neden sürdüremez?

4)DNA molekülü hücrenin hangi kısımlarında bulunur?

5)Gelişmiş bitki hücrelerinde bulunup, hayvan hücrelerinde bulunmayan 3 hücresel yapı ismi yazınız.

6)Mitokondri ve kloroplast organellerinin ortak özelliklerini yazınız.

7) Mitokondri ve kloroplast organellerinin farklı özelliklerini yazınız.

8)Ökaryot hücrelerde bulunan hangi organellerde ATP sentezi yapılır?

9)Hücrelerin tümünde hücre zarı, sitoplazma, ribozom ve nükleik asitler ortak olarak bulunur. Bunların hangileri bir hücredeki özelliklerin sonraki hücrelere aktarılmasından sorumludur?

10)Ökaryot hücrelerde bulunan;

       I.Ribozom

       II.Lizozom

       III.Golgi

organellerinin faaliyetleri sonucu sitoplazmadaki suyu azaltan ve arttıranlar nasıl gruplandırılır?


Su azaltan                                Su artıran


11)Polimer sentezledikleri için monomer azalmasına neden olan hücre organelleri hangileridir?

12)Mitokondri, kloroplast ve çekirdeğin ortak özellikleri nelerdir?

13)Endoplazmik retikulum, Golgi ve Lizozom arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

14)Bitki ve hayvansal hücrelerdeki zarsız, tek zarlı ve çift zarlı organelleri yazınız.Endoplazmik retikulum


1)Endoplazmik retikulumun hücredeki görevleri nelerdir?Golgi Aygıtı


1)Golgi aygıtının hücredeki görevleri nelerdir?Koful


1)Hücredeki görevlerine göre kaç çeşit koful vardır? İsimlerini yazınız.

2)Kontraktil koful hangi canlılarda bulunur? Görevi nedir?Lizozom


1)Lizozom organelinin hücredeki görevlerini yazınız.

2)Lizozom organelinin oluşumunu açıklayınız.

3)Otoliz nedir? Tanımlayınız.

4)Hücre içi sindirim hangi organelde gerçekleşir?Mitokondri


1)Mitokondri organelinin yapısını açıklayıp, hücre için önemini yazınız.Plastitler


1)Bitki hücrelerinde kaç çeşit plastit vardır? İsimlerini yazarak bu plastitlerin hangisinde fotosentez olayının gerçekleştiğini belirtiniz.

2)Kloroplast organelinin yapısını açıklayıp, canlılık için önemini yazınız.Ribozom


1)Ribozom organelinin hücredeki görevleri nelerdir?

2)Ribozomun yapısın açıklayınız.

3)Ökaryot hücrelerde ribozom nerelerde bulunur?

4)Bir hücre sitoplâzmasında, ribozomların faaliyetine bağlı olarak hangi olaylar meydana gelir?

ÇEKİRDEK


1)Çekirdeğin yapısını açıklayınız.

2)Ökaryot hücrelerde çekirdek kaç kısımdan oluşur? İsimlerini yazınız.

3)Hücre çekirdeğinin görevleri nelerdir?

4)Kromozom nedir? Tanımlayınız.

5)Bir hücrenin çekirdeğinin bölümlerini yazınız.

6)Kromozom sayısı aynı olan iki canlı aynı türden olmak zorunda mıdır?

Bir örnekle açıklayınız.


7)Aşağıdaki terimleri açıklayınız.

Kromozom:

Kromatid:

Gen:

Otozom:

Gonozom:


8)Her canlıda sadece bir tane mi çekirdek olur? Çok çekirdekli hücreler hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Prokaryot ve Ökaryot Hücre


1)Gerçek anlamda etrafı belirgin bir zarla çevrili çekirdeği ve ribozom dışında organeli olmayan hücrelere ne ad verilir?

2)Prokaryot ve ökaryot hücre yapısını açıklayınız.

3)Prokaryot hücre yapısında olan canlılara örnek veriniz.

4)Prokaryot hücrelerin tümünde bulunması gereken ortak yapılar nelerdir?

5)Prokaryot ve ökaryot hücrelerin ortak özelliklerini yazınız.

6)Hayvan ve gelişmiş bitki hücreleri arasında ortak olmayan organelleri yazınız.

7)Ökaryot hücrelerde bulunan organellerin isimlerini yazınız.

8)Ökaryot hücrelerde bulunan hücre zarı, sitoplâzma, zarlı organeller ve çekirdek bölümlerinden hangileri prokaryot hücrelerde de bulunur?
BİTKİ VE HAYVAN HÜCRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


1)Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farkları maddeler halinde yazınız.

2) -Lizozom     -Hücre zarı    -Hücre duvarı      -Kromoplast      -Sentrozom    -Mitokondri  -Glikojen    -Nişasta      

Yukarıda verilenlerden hangileri bitki hücrelerinde, hangileri hayvan hücrelerinde bulunur?

3)Ökaryot bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunan organeller hangileridir?

4)Yalnızca bitki hücresinde bulunan hayvan hücresinde bulunmayan yapı ve organellerin isimlerini yazınız.

5)Yalnızca hayvan hücresinde bulunan bitki hücresinde bulunmayan yapı ve organellerin isimlerini yazınız.

6)Bitki hücresi dıştan içe doğru hücre çeperi, hücre zarı, sitoplazma ve organeller ile çekirdekten meydana gelir. Hayvan hücrelerinde bu bölümlerden hangileri bulunmaz?

7)Genç ve yaşlı bitki hücrelerini maddeler halinde karşılaştırınız.

8)Mikroskopta görülen bir hücrenin bitki ya da hayvansal hücre olduğunu nasıl anlarsınız. Kısaca açıklayınız.


1)Canlılarda gözlenen özelleşmenin yararlarını maddeler halinde yazınız.

2)Koloni nedir? Tanımlayarak örnek veriniz.

3)Volvox ve pandorina kolonilerinin ortak özelliklerini yazınız.Biyolojisitesi.net / © 2009

Get Adobe Flash player