Ana Sayfa
Üniteler
Çözümlü ÖSS-LYS
Atatürk Köşesi
Biyoloji Sözlüğü
Rehberlik
Proje
Yazılı Soruları
Deneme Sınavları
ÖSS Soruları
YGS Soruları
LYS Soruları
Üniversitelerimiz
Hakkımızda
İletişim
Ziyaretçi Defteri
 
 
Yazılı Soruları

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME

  • Hücre Bölünmeleri

  • Mitoz Hücre Bölünmesi

  • Eşeysiz Üreme

  • Mayoz Hücre Bölünmesi

  • Eşeyli ÜremeHücre Bölünmeleri


-Hücreler neden büyür?

-Büyüme, hücrelerde bazı dengeleri neden bozar?

-Büyüyen hücrelerde hangi dengeler bozulur?

-Büyüyen hücreler neden bölünmek zorundadır?

-Hücre bölünmesinin nedenleri nelerdir?

-Hücreleri bölünmeye zorlayan sebepler nelerdir?

-Hücre bölünmesi bir hücreli canlılar için neden önemlidir?

-Yaşlıların yaraları gençlere göre daha geç iyileşir. Neden?

-Aşağıda verilen hücrelerden hangileri mitoz bölünme ile hangileri mayoz bölünmeyle oluşur?

            Mide hücresi   ➙  …………………………..

            Sperm Hücresi ➙ …………………………

            Döl yatağı hücresi  ➙ ………………………….

            Karaciğer hücresi ➙ ……………………………

            Yumurta hücresi ➙ …………………………

            Epitel hücresi ➙ ………………………………..

-Soğan kök uçlarından alınan örnekler incelendiğinde bu kısımdaki hücrelerin birçoğunda hücre bölünmesinin gerçekleştiği gözlenir. Size göre özellikle bitkinin bu kısmının seçilmiş olmasının nedenleri nelerdir? Açıklayınız.

-İnsanlarda hangi doku hücreleri bölünme özelliğini kaybetmiştir?

-DNA replikasyonu hangi bölünmelerde görülür?

-Dölden döle kromozom sayısının sabit kalması eşey hücrelerinin hangi özelliğine bağlıdır?

-Hücre bölünmelerinde (mitoz ve mayoz) DNA replikasyonu hangi evrede gerçekleşir?

-Aşağıda verilen terimlerin açıklamalarını yazınız.

            Haploid hücre:

            Homolog kromozom:

            Kromatid:

            Gonozom:

            Kiyazma:

            Tetrat:

            Krossing-over:

            Sinaps:

MİTOZ HÜCRE BÖLÜNMESİ


Mitoz Bölünmeyle İlgili Genel Bilgi

-Mitoz bölünmenin genel özellikleri nelerdir?

-Amitoz bölünme nedir? Hangi hücrelerde görülür?

-Amitoz ve endomitoz terimlerini açıklayınız.

-Mitoz hücre bölünmesinin çok hücreli canlılar için faydaları nelerdir?

-Hayvan hücresindeki iğ iplikleri nasıl oluşur?

-Bitki hücresindeki iğ iplikleri oluşumu nasıldır?

Mitoz Bölünme Evreleri

-Mitoz bölünmenin safhalarını kısaca açıklayınız.

-Mitoz bölünmede çekirdek bölünmesi evresi ( karyokinez ) kaç safhada gerçekleşir? Sırasıyla isimlerini yazınız.

-Hayvansal hücrenin mitoz bölünmesinde dört temel olay gerçekleşir:

                -Sitoplazmanın boğumlanarak ikiye bölünmesi

                -DNA eşlenmesinin olması

                -Sentriollerin kromozomlara bağlanmak üzere kutuplara yerleşmeleri

                -Kromatitlerin kutuplara çekilmesi

  Bu olayların birbirini izlemesindeki doğru sıralanışı yazınız.

-           -Kromozomların ekvator düzleminde dizilmesi

            -Çekirdek zarı ve çekirdekçiğin kaybolması

            -Sitoplazmanın boğumlanarak ikiye bölünmesi

            -Kromozomların kendini eşlemesi

            -Kromatitlerin kutuplara çekilmesi

Mitoz bölünmede gözlenen yukarıdaki olayların oluş sırası nasıldır?

İnterfaz

-Mitoza hazırlık evresi (interfaz)da gerçekleşen olaylar nelerdir?

-İnterfaz evresinde görülen G1, S ve G2 evrelerinde hangi olaylar meydana gelir?

-DNA miktarının iki katına çıkması interfaz safhasının hangi evresinde görülür?

Çekirdek Bölünmesi

Profaz

Metafaz

-Mitoz bölünme geçiren hücrenin metafaz evresinde kromozomların durumu nasıldır?

Anafaz

-Mitoz bölünmedeki anafaz evresinin en belirgin özelliğini açıklayınız.

-Mitozun anafaz safhasını şekil çizerek gösteriniz. (2n=4)

-”Kromozomlar iğ ipliklerine tutulu olarak ekvator düzleminden uzaklaşarak kutuplara yaklaşmaktadır.” Bir hücrede inceleme yapan araştırıcının gözlemleri, ifade edildiği gibi ise, hücrenin mitoz bölünmenin hangi evresinde bulunduğu söylenebilir?

-Mitoz bölünme geçiren hücrenin anafaz evresinde kromozomların durumu nasıldır?

Telofaz

-Mitoz bölünmenin telofaz evresinde görülen olaylar nelerdir?

Sitoplazma Bölünmesi

-Bitki ve hayvan hücrelerinde sitokinez (sitoplazma bölünmesi) nasıl gerçekleşir?

-Hayvan hücresindeki sitoplazma bölünmesi nasıl gerçekleşir?

-Bazı hücrelerde karyokinez olduğu halde sitokinez olmayabilir. Böyle durumlarda oluşan hücreler için ne diyebiliriz?

Bitki ve Hayvan Hücrelerinde Mitoz Bölünmenin Karşılaştırılması

-Bitki ve hayvansal hücrelerdeki mitoz bölünme arasındaki farkları yazınız.EŞEYSİZ ÜREME VE ÇEŞİTLERİ


-Üreme nedir?

Eşeysiz Üreme Genel Bilgi

-Eşeysiz üremede kalıtsal çeşitliliğe neden olan olay nedir?

Eşeysiz Üreme Çeşitleri

-Eşeysiz üreme çeşitlerini yazınız.

A-Bölünerek Üreme

-Bölünerek üreme nedir? Hangi canlılarda görülür? Örneklerle açıklayınız.

B-Tomurcuklanarak Üreme

-Tomurcuklanma ile üreme nasıl gerçekleşir? Bir örnekle kısaca açıklayınız.

C-Vejetatif Üreme

-Vejetatif üreme nedir? Vejetatif üremenin avantajları nelerdir?

-Vejetatif üreme hangi canlılarda görülür?

-Verimi yüksek ve kaliteli bir portakal ağacından aynı genetik yapıya sahip başka bir portakal ağacı elde etmek için hangi üreme şekli kullanılmalıdır?

-Daldırma metodu nedir? Vejetatif üremeden farkı nedir?

D-Sporla Üreme

-Spor hücrelerinin diğer üreme hücrelerinden farkı nedir?

Plazmodyumda Sporla Üreme

-Plazmodyumun insan ve sivrisinekte geçen yaşam devrinde gerçekleşen olaylar nelerdir?

E-Rejenerasyon

-Rejenerasyon nedir? Örnek vererek açıklayınız.

-Rejenerasyon sadece omurgasız canlılarda mı görülür? Örneklerle açıklayınız.

-İnsan vücudunda yenilenme özelliği fazla olan dokular hangileridir?

MAYOZ HÜCRE BÖLÜNMESİ


Mayoz Bölünme İle İlgili Genel Bilgi

-Mayoz bölünmenin canlılar için önemi nedir? Maddeler halinde yazınız.

-Mayoz bölünmenin genel özellikleri nelerdir?

-Mayoz bölünme hangi hücrelerde görülür?

-Diploid (2n) kromozomlu hücrelerden monoploid (n) kromozomlu hücrelerin oluşması hangi bölünmenin gerçekleştiğini gösterir?

-Mayoz bölünmede çeşitliliğe neden olan olaylar nelerdir?

-Kromozom sayısının dölden döle sabit kalması eşey hücrelerinin hangi özelliğine bağlıdır? Açıklayınız.

Mayoz Bölünme Evreleri

A-Mayoz I

İnterfaz

-Mayoz bölünme sırasında yalnızca bir kez gerçekleşen olay nedir?

Profaz I

-Mayozun  Profaz I safhasını açıklayınız.

-Krossing-over nedir? Kısaca açıklayınız.

-Dört kromatidin bir araya gelerek oluşturduğu yapıya ne denir?

-Sinapsis nedir? Tanımlayınız.

Metafaz I

-Mayozun  Metafaz I safhasını açıklayınız.

Anafaz I

-Mayozun  Anafaz I safhasını açıklayınız.

Telofaz I

-Mayozun  Telofaz I safhasını açıklayınız.

Sitoplazma Bölünmesi I

B-Mayoz II

Profaz II

Metafaz II

Anafaz II

-Mayoz bölünmenin anafaz I ve anafaz II evreleri arasındaki farklar nelerdir?

-Kardeş kromatitlerin ayrılması mayoz bölünmenin hangi safhasında gerçekleşir?

Telofaz II

Sitoplazma Bölünmesi II

Spermatogenez-Oogenez

-Üreme hücrelerindeki otozom ve gonozom dağılımı, 18 + Y olan bir memeli türünün karaciğer hücresinin otozom ve gonozom dağılımı nasıl olur?

-Vücut hücrelerinde 32 kromozom bulunan bir memeli türünde zigot oluşturan yumurta ve spermlerin kromozom formülleri nasıl olur?

Mitoz ve Mayoz Bölünmenin Karşılaştırılması

-Mitoz ve mayoz bölünme arasındaki farklar nelerdir?

-Mayoz bölünmede görülen ancak mitozda görülmeyen olayları yazınız.

-Mitoz ve mayoz bölünmelerin ortak özellikleri nelerdir?

-Mitoz ve mayoz hücre bölünmesinin canlıya sağladığı yararlar nelerdir?

-Mayoz bölünmede görülen ancak mitozda görülmeyen olaylar nelerdir?

-Mayoz II ile mitoz hücre bölünmesini karşılaştırınız.

Denetimsiz Hücre Bölünmeleri

-Bir canlıya ait doku incelendiğinde bölünmekte olan hücre sayısına bakarak doku hücrelerinin kanserli olup olmadığı yorumu yapılabilir mi? Açıklayınız.

EŞEYLİ ÜREME VE ÇEŞİTLERİ


-İç döllenme ve dış döllenme arasındaki farklar nelerdir?

Eşeyli Üreme Genel Bilgi

-Eşeyli üremenin dayandığı iki temel olay nedir? Bu olayları kısaca açıklayınız.

Eşeyli Üreme Şekilleri

A-Gamet Özelliklerine Göre Eşeyli Üreme

a)İzogami

-İzogami kavramını örnek vererek kısaca açıklayınız.

b)Heterogami

-Heterogami kavramını örnek vererek kısaca açıklayınız.

Anizogami

-Anizogami nedir? Tanımlayınız.

Oogami

-Oogami nedir? Tanımlayınız.

B-Konjugasyon

-Bakterilerde görülen gen aktarımına dayalı üreme hangi üreme şeklidir? Neden çeşitlilik oluşur?

-Konjugasyon nedir? Hangi canlılarda görülür?

C-Partenogenez

-Partenogenez olayını kısaca açıklayınız.

D-Hermafroditlik

-Hermafroditlik nedir? Hangi canlılarda görülür?

Eşeyli Üreme ve Eşeysiz Üremenin Karşılaştırılması

-Eşeyli üreme ve eşeysiz üremenin benzer özelliklerini örneklerle açıklayınız.

-Eşeyli üreme ve eşeysiz üremenin farklı yönlerini örneklerle açıklayınız.
Biyolojisitesi.net / © 2009

Get Adobe Flash player