• FEN 1- 1

 • FEN 1- 2

 • FEN 1- 3

 • FEN 1- 4

 • FEN 1- 5

 • FEN 1 - 6

 • FEN 1 - 7

 • FEN 1 - 8

 • FEN 2 -  1

 • FEN 2 - 2

 • FEN 2 - 3

 • FEN 2 - 4

 • FEN 2 - 5

 • FEN 2 - 6

 • FEN 2 - 7

 • FEN 2 - 8


I. Adaptasyon

II. Mutasyon

III. Kalıtsal varyasyon

Bir populasyondaki bireyler, yukarıdakilerden hangilerini “doğal seçilim”le kazanır?


A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve IIIKapalı bir deney ortamında, deneyin başlangıcından 24 saat sonra, karbondioksit ve serbest azot miktarının

azaldığı, oksijen miktarının arttığı gözleniyor.

Bu değişikliğe, aşağıdakilerin hangisinde verilen iki canlı grubunun birlikte yaşaması neden olur?


A) Yeşil bitki – Mantar

B) Parazit bitki – Mantar

C) Baklagiller – Nitrifikasyon bakterileri

D) Yeşil bitki – Parazit bitki

E) Mantar – Çürükçül bakteriler  


Normal çevre koşullarında, bitkilerin kloroplastlarında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?


A) Enzimlerin kullanılması

B) ATP üretimi

C) DNA nın eşlenmesi

D) Organik madde üretimi

E) Yağ depolanması    
Sıcak ve kuru bir ortamda bulunan ve yeterli miktarda su alamayan normal bir insanın vücudunda,

I. vücut iç sıcaklığında artma,

II. terleme,

III. doku sıvısındaki tuz miktarında azalma

olayları, aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşir?

A) I – II – III

B) I – III – II

C) II – I – III

D) III – I – II

E) III – II – I
Nükleik asitlerin,

I. Organel yapısında yer alma,

II. Protein sentezinde rol oynama,

III. Aminoasitleri tanıma

özelliklerinden hangileri RNA çeşitlerinin tümünde bulunur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III
Aşağıdakilerden hangisi turgor basıncı yüksek olan bir bitki hücresinin turgor basıncının azalmasını sağlar?


A) Hücrenin izotonik bir ortama konması

B) Hücrenin, sitoplazmasındaki çözünmüş maddeleri dış ortama atması

C) Hücrenin hipotonik bir ortama konması

D) Hücrenin, ozmotik basıncı yüksek bir ortama konması

E) Hücrenin ATP kullanarak suyu içine alması
Hücrede gerçekleşen biyokimyasal olaylarla ilgili,

I. Hücre içi enerji üreten reaksiyonların başlaması için enerji gerekir.

II. Metabolik bir yolda yer alan enzimler birbirini izleyerek işlev görür.

III. Reaksiyonun başlaması için enzimin bulunması her zaman yeterlidir.

açıklamalarından hangileri doğrudur?


A) Yalnız I           B) Yalnız II            C) I ve II             D) I ve III             E) II ve III
Aynı türden kırmızı çiçekli iki bitki arasında yapılan birinci çaprazlama sonucunda 3/4 ’ü kırmızı çiçekli,

1/4’ ü beyaz çiçekli olan F1 dölü elde edilmiştir. F1 dölünden alınan kırmızı çiçekli iki bitkiyle yapılan ikinci

çaprazlamadan elde edilen F2 dölündeki tüm bitkiler kırmızı çiçekli olmuştur.

Buna göre,

I. Birinci çaprazlamaya alınan bireylerin ikisi de heterozigottur.

II. F1 dölündeki bireylerin bir kısmı homozigot bir kısmı heterozigottur.

III. İkinci çaprazlamaya alınan bireylerin ikisi de heterozigottur.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?


A) Yalnız I               B) Yalnız II               C) Yalnız III                 D) I ve II                 E) II ve III
Stomaların gece kapanmasını, kilit hücrelerinde,

I. glukozun nişastaya çevrilmesi,

II. ozmotik basıncın düşmesi,

III. hücre içinde karbondioksit birikmesi,

IV. suyun komşu epidermis hücrelerine geçmesi

olaylarının hangi sırayla gerçekleşmesi sağlar?


A) I – II – IV – III             B) II – III – I – IV            C) III – I – II – IV             D) IV – I – II – III            E) IV – II – III – I


Fotosentezde aynı klorofil molekülünün tekrar tekrar kullanılabilmesini aşağıdakilerden hangisi

sağlar?


A) Ortamda ADP moleküllerinin bulunması

B) Oksijenin sudan ayrılması

C) Yüksek enerjili elektron enerjilerinin ATP lerde tutulması

D) P -5C-P bileşiğinin serbest karbondioksiti tutması

E) Elektron taşıma sistemine elektron aktarılması


Kapalı tohumlu diploit bir bitkide,

I. mikrospordan tüp çekirdeğinin oluşması,

II. triploit endosperm çekirdeğinin oluşması,

III. zigottan embriyo oluşması,

IV. üretken (generatif) çekirdekten sperm çekirdeklerinin oluşması

olaylarından hangileri mitozla gerçekleşir?


A) I ve II              B) II ve III              C) II ve IV              D) I, III ve IV              E) II, III ve IV


Botoks, insanda uygulandığı bölgede sadece motor sinirlerdeki iletimi engellemek için kullanılan bir maddedir.

Buna göre, botoks, uygulandığı bölgede,

I. uyarıların alınarak merkezi sinir sistemine iletilmesi,

II. tepki organında cevap oluşması,

III. uyarıların merkezi sinir sisteminde algılanması

işlevlerinden hangilerini engeller?


A) Yalnız I                B) Yalnız II               C) Yalnız III              D) I ve II                E) II ve III
Yandaki şemada, insan karaciğerini oluşturan lopçuklardan biri, numaralanmış bazı damarları, kanalları ve bir kısım hücreleriyle gösterilmiştir. Karaciğerinlopçuklarında gerçekleşen olaylar arasında,

I. üretilen safra sıvısının uzaklaştırılması,

II. depolanmış öncül A vitamininden oluşturulan

A vitamininin kan dolaşımına gönderilmesi olayları da vardır.

Lopçuklarda I. ve II. olaylarla ilgili madde akışının gerçekleştiği yapılar ve bu yapıların madde akışına göre sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

      I. olay         II. olay

A) 1--> 2-->3    3--> 2--> 4            

B) 2--> 4-->5    1--> 4--> 3            

C) 3--> 5-->4    2--> 3--> 1

D) 3--> 2-->1    3--> 5--> 4            

E) 4--> 3-->1    5--> 2--> 4İnsanda, kan plazmasının ozmotik basıncının artması, aşağıdakilerden hangisine neden olur?


A) Atılan idrar miktarının azalmasına

B) Kanda glukoz miktarının artmasına

C) İdrarda glukoz miktarının azalmasına

D) İdrarla atılan tuz miktarının artmasına

E) İdrarla atılan üre miktarının artmasınaHimalaya tavşanlarında kuyruk, kulak ve ayak uçları siyah, vücudun diğer kısımları beyaz renklidir. Bir deneyde, bir Himalaya tavşanının sırt bölgesindeki bir alan tıraş edilip bu kısma buz yastığı konmuştur. Bu bölgede yeni çıkan kılların siyah olduğu görülmüştür.

Deneyin bundan sonraki aşamalarında:

I. Yukarıda sözü edilen tavşan, sırt bölgesinde çıkan siyah kıllar tıraş edildikten sonra, doğal ortama bırakıldığında bu bölgede tekrar beyaz kılların çıkması

II. Başka bir tavşanın sırt kılları tıraş edilip bu bölgeye sıcak yastık uygulanması sonucunda bölgede beyaz kılların çıkması

III. Sırtında siyah bölge oluşturulan başka bir tavşanın doğal üreme ortamında üremesiyle oluşan yavruların kıl renklerinin Himalaya tavşanlarının normal kıl renklerinde olması

durumunda, bunlardan hangileri modifikasyon kanıtı olarak kullanılabilir?


A) Yalnız I              B) Yalnız II             C) Yalnız III                 D) I ve III                E) II ve III
Yandaki soyağacı, eşeye bağlı olarak kalıtılan bir özelliği göstermektedir.

İzlenen özellik bakımından, bu soyağacındaki bireylerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A) 1. ve 6. bireylerin izlenen özellikle ilgili genotipleri aynıdır.

B) 2. ve 4. bireylerin izlenen özellikle ilgili genotipleri farklıdır.

C) 3. bireyde izlenen özellikle ilgili allel bulunmaz.

D) 5. birey taşıyıcıdır.

E) 7. birey homozigottur.


Biyolojisitesi.net / © 2009