• Soru 1

 • Soru 2

 • Soru 3

 • Soru 4

 • Soru 5

 • Soru 6

 • Soru 7

 • Soru 8

 • Soru 9

 • Soru 10

 • Soru 11

 • Soru 12

 • Soru 13


Hücre zarının,

   I. elektrik yüklü olması,

   II. zar lipitlerinin iki tabakalı dizilmesi,

   III. zar lipitlerinin hareket hâlinde olması,

   IV. yüzey proteinlerine karbonhidratların eklenmesi

özelliklerinden hangileri özgüllüğünü sağlar?


A) Yalnız I      B) Yalnız IV        C) I ve III               D) II ve III          E) III ve IVNormal bir insanda karaciğer toplardamarında bulunan kandaki üre miktarının fazla olmasına, aşağıdaki moleküllerden hangisinin yıkımının artması neden olur?


A) Glukoz

B) Glikojen

C) Gliserol

D) Aminoasit

E) Yağ asitleriYemek yedikten sonra uzun süre yüzen bir insan enerji elde etmek için kandaki glukozu kullandıktan sonra aşağıdaki moleküllerden hangisini ilk olarak kullanır?


A) Kan proteinlerini

B) Kas proteinlerini

C) Karaciğerde depolanmış glikojeni

D) Kandaki aminoasitleri

E) Yağ dokuda depolanmış yağıYeni toplanmış mısır tanelerinde yüksek düzeyde şeker bulunduğundan taneler tatlıdır. Ancak toplandıktan 1 gün sonra tanelerdeki şekerin % 50’si nişastaya dönüştüğünden tatlı tadını kaybeder. Yeni koparılmış mısır koçanı birkaç dakika için kaynayan suya daldırıldıktan sonra soğuk suda soğutulduğunda ve soğuk ortamda saklandığında taneler tatlılığını korur.

Bu işlemin başarısı, enzimlerin aşağıda verilen özelliklerinin hangisinden kaynaklanır?

A) Enzimlerin çok hızlı çalışmasından

B) Enzimlerin substrata özgül olmasından

C) Enzimlerin yapılarının yüksek sıcaklıklarda bozulmasından

D) Her enzimin en iyi çalıştığı bir pH aralığının olmasından

E) Enzimlerin pasif durumdan aktif duruma geçebilmelerindenAşağıdaki tabloda dört ayrı ortamda bulunan besin molekülleri ve ortamın oksijen durumları verilmiştir.

Yandaki ortamlardan hangilerine maya mantarı eklenmesi sonucu etil alkol açığa çıkar?


A) Yalnız I

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

HIV insanda AIDS hastalığına neden olan bir virüstür. Bu hastalığın tedavisinde güçlüklerle karşılaşılmasına, bu virüsün,

                I. mutasyon hızının yüksek olması,

                II. bağımsız yaşam döngüsünün olmaması,

                III. çoğalmak için bağışıklık hücrelerini kullanması

özelliklerinden hangileri neden olabilir?


A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I ve IIIAşağıdaki durumlardan hangisi sonucunda elde edilen bitkinin kalıtsal yapısının ana bitkiden farklı olması beklenir?


A) Afrika menekşesi yaprağından tam bir bitki üretilmesi durumunda

B) Bir süs bitkisinin yaprak uçlarındaki küçük bitkiciklerin toprağa düşüp köklenmesiyle tam bir bitki gelişmesi durumunda

C) Patates yumrusunun vejetatif tomurcuk içeren kısımlarının her birinden tam bir bitki elde edilmesi durumunda

D) Elodea’nın kırılmış sürgünlerinden tam bir bitki elde edilmesi durumunda

E) Hurma çekirdeğinin toprağa ekilmesiyle tam bir bitki elde edilmesi durumunda
Yanda verilen grafikteki eğriler beş bitkinin ışık yoğunluğuna göre değişen fotosentez oranlarını göstermektedir.

Buna göre I, II, III, IV ve V olarak numaralandırılan eğrilerin hangisi en fazla ışığa gereksinim duyan bitkiye aittir?
A) I          B) II         C) III         D) IV        E) V
Aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi, bir bitkinin çiçekli bitki olduğuna karar vermek için kullanılabilir?


A) Fotosentez yapması

B) Solunum yapması

C) Meyve oluşturması

D) Dişi ve erkek üreme hücresi oluşturması

E) Döllenmeyle zigotun oluşmasıİki canlının aynı tür olduğunu söyleyebilmek için aşağıdaki koşullardan hangisi tek başına yeterlidir?


A) Çiftleşebilme

B) Aralarında verimli döller verebilme

C) Aynı sayıda kromozoma sahip olma

D) Benzer anatomik yapıya sahip olma

E) Aynı ekosistemde yaşamaBir ekosistemde, 50 yıl öncesine göre,

                • bitkilerin yaklaşık 1 hafta erken çiçeklendiği,

                • kuşların ortalama 9 gün erken kuluçkaya yattığı,

                • kurbağaların yaklaşık 7 hafta erken çiftleştiği gözleniyor.

Ekosistemde gerçekleşen bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) İklim değişikliği

B) Besin rekabeti

C) Avcı türlerin baskısı

D) Çiftleşme rekabeti

E) Popülasyonun büyümesi  Bir ekosistemdeki ayrıştırıcı organizmalar ortamdan uzaklaştırılacak olursa belirli bir süre sonra, bu ekosistemde,

                I. tüketicilere aktarılan enerji miktarının artması,

                II. üretici sayısının artması,

                III. biriken organik madde miktarının artması,

                IV. mineraller için rekabetin artması

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?


A) Yalnız II        B) Yalnız IV       C) I ve III         D) II ve IV        E) III ve IV
Farelerin atmacalar tarafından avlanmasında, tüy rengi ile zemin rengi arasındaki ilişkiyi araştırmak için bir deney düzenlenmiştir. Bunun için aynı türe ait beyaz ve kahverengi fareler kullanılmıştır. Deney, toprak zemin üzerinde ve karla kaplı zemin üzerinde iki renkten de fareler ve atmaca ile ayrı ayrı tekrarlanmıştır. Sonuçta toprak zemin üzerinde daha kolay görülebilen beyaz fareler, kahverengi farelere göre iki katı sayıda; karla kaplı zemin üzerinde ise kahverengi fareler, beyaz farelere göre iki katı sayıda avlanmışlardır.

Bu deney sonucu,

                I. Tüy rengindeki çeşitlilik, farklı ortam koşullarında hayatta kalma şansını artırır.

                II. Popülasyondaki bireylerin uyum gücü aynıdır.

                III. Doğal seçilim, çevreye iyi uyum yapanlar yönünde işler.

yargılarından hangilerini destekler?

A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) I ve II         D) I ve III           E) II ve III  


Biyolojisitesi.net / © 2009